כן, יש לנו טבלת מידות הניתנת להדפסה עבור נעלי קאי ו- וsmaller (קישור לטבלת מידות).כמו כן, ניתן לראות טבלאות של מידות עבור smaller ונעלי הילדים של קאי בעמוד המידות (קישור) שלנו. ניתן למצוא גם קישור ישיר לטבלת המידות בכל דף מוצר.