כן . בתנאי ובמפרט ההזמנה קיימים כל הפרטים הרלוונטיים להזמנה