כפות הרגליים של הילדים גדלות מהר! מדדי כל חודשיים לפחות בשנת החיים הראשונה, וכל שלושה חודשים בגילאי שנה עד שלוש. לעולם אין לדעת מתי יעבור ילדך פרץ גדילה!