המידע האישי שנמסר לנו בעת ביצוע הזמנות נשמר בבסיס נתונים ואינו נמכר לגורם שלישי בשום אופן. Seekairun.co.il אינו שומר תיעוד של פרטי כרטיסי אשראי.